SCDA
Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola  Secuieni Neamt
Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola Secuieni
Judetul Neamt

ProiecteMeteo Roman

Date generale

Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Secuieni a fost înfiintata la 1 ianuarie 1962, când s-a realizat unificarea cercetarii agricole din zona, iar fosta statiunea I.C.A.R. Târgu-Frumos s-a transferat la Secuieni în scopul ridicarii nivelului agriculturii practicate în partea de Nord-Vest a Podisului Central Moldovenesc, în conditiile nu prea prielnice ale unui climat temperat continental, cu un regim sarac în precipitatii. Înca din primii ani de activitate, Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Secuieni s-a impus ca o institutie stiintifica, puternic ancorata în problematica agriculturii din zona având ca obiective : elaborarea de solutii tehnologice pentru agricultura din regiunea Bacau, apoi judetele Neamt, Bacau si Vrancea si producerea de seminte din categoriile biologice superioare si animale de prasila. Înfiintata pe fosta Gospodarie Agricola de Stat a avut patrimoniul funciar initial de 4086 ha, care s-a redus dupa anul 1989, actualmente fiind de 694 ha. Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Secuieni este plasata în partea de S-E a judetului Neamt, între coordonatele geografice de 26°5’ longitudine estica si 46°5’ latitudine nordica, la o altitudine de 205,7 m fata de nivelul marii. Sediul unitatii se gaseste situat în comuna Secuieni, la o distanta de aproximativ 10 km de municipiul Roman si 30 km de municipiul Bacau.

Conditiile ecologice

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul statiunii apartine culoarului Moldova-Siret ce cuprinde forme foarte diferite de relief, de la Lunca Siretului si Moldovei pâna la colinele subcarpatice. Relieful variat, rocile diferite, clima si activitatea omului au favorizat formarea unei diversitati de soluri. Prin cartarea agropedologica s-au identificat 32 unitati de sol. În zonele colinare predomina solurile argiloiluviale (brune, cenusii), iar în zonele de relief mai coborâte solurile molice (cernoziomice). În Lunca Siretului se întâlnesc soluri de tip aluvial. Câmpurile experimentale sunt amplasate pe terasa I-a a Siretului, unde solurile predominante sunt : cernoziomul cambic tipic si brun eumezobazic molic. Continutul în humus al solurilor de la Statiunea Secuieni variaza între 2,3-3,1%, iar reactia solurilor este slab acida (47,6%), moderat acida (34,4%) si slab alcalina (18%). Solurile sunt caracterizate ca fiind slab aprovizionate cu azot, moderat bine aprovizionate cu fosfor si bine aprovizionate cu potasiu. Climatul este de tip temperat continental (D.f.b.x. - Köppen) caracterizat prin primaveri scurte, veri racoroase si ierni aspre. Temperatura medie anuala este de 8,7 °C. Luna cea mai rece din an este ianuarie (temperatura medie -3,8°C), iar cea mai calda este iulie (temperatura medie 20,2°C). Clasificând anii din punct de vedere al temperaturilor rezulta o frecventa a anilor normali de 70,2%, a celor caldurosi de 17% si a anilor racorosi de 12,8%. Anual cad cca. 547 mm precipitatii, total neuniform repartizate în sezonul de vegetatie. Sub aspect pluviometric s-a constatat ca din totalul anilor analizati, 48,9% sunt caracterizati ca fiind normali, 27,7% secetosi si 24,5% ploiosi. (Datele climatice provin de la statia meteorologica proprie, organizata de S.C.D.A. Secuieni în anul 1962, lânga câmpul experimental).

Organizarea activitatii


Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Secuieni face parte din reteaua de statiuni zonale ale Institutului National de Cercetare Dezvoltare Agricola - Fundulea, subordonate Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Ghgeorghe Ionescu Sisesti" Bucuresti, activitatea fiind structurata în doua sectoare :