Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola Secuieni Neamt
Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola Secuieni
Judetul Neamt

ProiecteMeteo Roman

Cercetare

Principalul obiectiv al Staţiunii constă în efectuarea de cercetări privind plantele cultivate pe terenuri arabile: cereale,  plante uleioase, leguminoase pentru boabe, textile, furajere, plante medicinale şi aromatice.

Pe parcursul a 55 ani de activitate, tematica de cercetare a fost mult amplificată, deservind în acest mod cerinţele complexe ale agriculturii din zona de influenţă a staţiunii (Neamţ, Bacău şi Vrancea).

În perioada 1962 – 2000 tematica de cercetare efectuată la S.C.D.A.  Secuieni a fost contractată cu I.C.C.P.T. Fundulea, I.C.P.C. Braşov, I.C.P.P. Bucureşti, S.C.P.M.A. Fundulea, I.C.P.A. Bucureşti, A.M.C.S.I.T. Politehnica – Bucureşti,  dar şi cu institute de profil externe.

Din anul 2000 şi până în prezent, tematica de cercetare aparţine Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare şi s-a obţinut finanţare prin licitaţie de proiecte în cadrul programelor Relansin, Agral, Biotech, Ceex, Granturi CNCSIS, PN2- Parteneriate, dar şi în cadrul unor programe cu finanţare europeană precum RICOP, Coeziune economică şi socială, POSCCE Axa 2.2.4; 2.2.1;  ADER 2011-2014 şi 2015 – 2018.
  
Altă parte a tematicii de cercetare a fost obţinută prin contracte bilaterale directe cu marile companii Bayer , Monsanto, Crompton Europe, Syngenta, KWS, Barenburg şi a cuprins cercetări cu privire la comportarea unor soiuri şi hibrizi la unele culturi agricole în condiţiile din Centrul Moldovei; rolul unor măsuri de protecţie în reducerea pierderilor de recoltă, produse de unii agenţi patogeni şi dăunători la unele culturi agricole. Colectivul de cercetători a fost destul de heterogen sub aspectul domeniilor de cercetare lucrând la următoarele obiective:

 

1. Ameliorarea cânepei monoice

S-au efectuat cercetări asupra germoplasmei existente în cadrul colecţiei de soiuri, precum  şi colectarea, studiul şi conservarea a noi resurse genetice  din flora locală şi populaţiile locale.

Prin hibridare directă şi retroâncrucişare cu soiuri monoice  s-a urmărit transformarea resurselor dioice în material iniţial de amelioare pentru soiurile monoice în vederea selectării caracterelor valoroase privind adaptabilitatea ecopedagogică, rezistenţa la atacul agenţilor patogeni precum şi stabilirea unor caractere privind atât genetica sexului cât şi productivitatea.

În urma cercetărilor s-au creat opt soiuri de cânepă monoică : Secuieni 1, Irene, Denise, Zenit, Diana, Dacia-Secuieni, Secuieni-Jubileu şi Ratza.
În prezent cercetările în domeniul ameliorării cânepei monoice sunt orientate spre:
• conservarea germoplasmei existente;
• identificarea unor genotipuri de cânepă rezistente la stresul hidric şi termic din zonele sudice ale ţării şi din Câmpia de Vest, timpurii, cu producţii stabile, care să asigure o valorificare mai bună a rezervei de apă din straturile adânci ale solului, precum şi efectul remanent al  îngrăşămintelor folosite la planta premergătoare;
• stabilirea tehnologiilor de cultivare a cânepei monoice în condiţii de agricultură ecologică;
• producerea de sămânţă din verigile biologice superioare (SA, Bază și Certificată);
• stabilirea unităţilor multiplicatoare de sămânţă (Certificată 1) şi pregătirea potenţialilor cultivatori, în vederea extinderii suprafeţelor cultivate cu cânepă monoică.

 

Caracterizarea soiurilor de cânepă monoică create la SCDA Secuieni

Soiul

Anul
omologării

Prod. de
samânţă

kg/ha
(limite)

Producţia de tulpini

Conţinut
TCH

%

 
t/ha
(limte)

Conţinut
în fibră

 (%)

 Secuieni 1

1984

700-1000

8-9

27-28

0,5

 Irene

1995

700-1000

8-10

28-29

0,5

 Denise

1999

1000-1200

8-11

29

0,2

 Zenit

2000

1200-1400

7,5-8,5

24

0,15

 Diana

2001

800-1000

10-12

31

0,02

 Dacia-Secuieni

2012

1000-1200

11-12

31-33

0,0134

 Secuieni-Jubileu

2013

1200-1600

6-8

20-24

0,002

 Ratza

2016

700-800

12-14

30-32

0,059

 

Culturi comparative - soiuri si linii de cânepa
Culturi comparative - soiuri și linii de cânepă
Orientări noi în tehnologia cânepii pentru sămânță
 
 • [sus]
 • 2. Testarea ecologică

  Urmăreşte adaptabilitatea faţă  de condiţiile climatice din zona de influenţă, a celor mai noi creaţii la cerealele de toamnă şi de primăvară, leguminoase pentru boabe şi furaj, plante textile, plante medicinale şi aromatice și culturi furajere.

  În urma cercetărilor efectuate s-au introdus în cultură cele mai noi genotipuri ca de exemplu:
  • la grâu – Glosa, Arieşan, Dropia, Gruia, Izvor, Dumbrava, Miranda, Andrada și se recomandă extinderea de noi soiuri: Otilia, Pajura, Pitar, Codru cu rezistență bună la secetă și arșiță;
  • la orzul de toamnă – Dana, Univers, Andreea, Cardinal;
  la triticale – soiurile: Haiduc, Plai, Titan, Stil și Gorun, extinse în agricultură, realizează producții mai mari decât alte specii de cereale păioase, dar se recomandă extinderea în cultură și a noilor soiuri: Mezin, Negoiu, Oda, Pisc, Torent și Sitar care prezintă toleranță ridicată la condițiile nefavorabile de mediu;
  • la porumb – pentru producția de boabe cele mai bune  rezultate s-au obţinut cu hibrizii  din grupa FAO 200-300 ca: Turda 165, Turda 200, Turda 201, Turda Favorit, Turda Star, Olt, Fundulea 376;

  • la soia recomandăm cultivarea soiurilor Triumf, Safir, Onix, Eugen, Darina;
  • la fasole soiul Delia a  reacţionat foarte bine la condiţiile climatice specifice zonei, iar la mazăre, soiurile Magistra și Proteal.

  Culturi comparative cu soiuri de grâu
  Culturi comparative cu soiuri de orz
   

 • [sus]


 • 3. Producere de samânță

  Este laboratorul care asigură legătura dintre activitatea desfăşurată la Testare ecologică şi sectorul de dezvoltare a staţiunii.

  Activitatea acestui laborator constă în multiplicarea verigilor superioare (SA1, PB, PB II) ale noilor soiuri recomandate în urma  cercetărilor efectuate la Testare ecologică şi furnizează  materialul necesar pentru producerea de  seminţe în fermele sectorului de dezvoltare.


  Anual se produc 150-250 tone  sămânţă la cereale păioase ( grâu, orz, orzoaică, ovăz, ) şi 80-150 tone sămânţă la leguminoase pentru  boabe (mazăre, fasole, soia), 7-10  tone sămânţă de cânepă monoică şi 1-3 tone sămânţă şi material de planat la plantele medicinale şi aromatice.

  Producere de samânță la soia
  Producere de samânță la grâu
   

 • [sus]

 • 4. Protecția plantelor

  Cercetările în domeniul protecţiei plantelor au fost orientate  în rezolvarea  următoarelor obiective:
  • stabilirea entomofaunei dăunătoare şi structurii agenţilor patogeni care produc îmbolnăviri  la principalele culturi din zonă (cereale păioase, porumb, floarea-soarelui, mazăre, fasole, soia, in, cânepă, rapiţă şi plante furajere;
  • stabilirea structurii speciilor dăună-toare şi a bioecologiei speciilor  dominante a căror densitate  depăşeşte PED (pargul economic de  dăunare a populaţiilor) şi care produc mari pagube ca: molia cânepei (Grapholitha delineana Walker), viermii sârmă (Agriotes spp.), muştele plantelor  (Delia platura Meig), omida  de stepă (Loxostege sticticalis), gândacul pământiu (Opatrum sabulosum), păianjenul roşu comun (Tetranychus urticae), gândacul florilor (Epicometis hirta)  şi a unor lepidoptere noctuidae (Agrotis segetum, Autographa gamma, Amathes C. nigum);
  • stabilirea complexului de măsuri integrate de prevenire a atacurilor şi combatere a sepeciilor dăunătoare din culturile de cereale păioase, porumb, floarea-soarelui, fasole, mazăre şi rapiţă ;
  • elaborarea unor măsuri de prevenire şi combatere a organismelor dăunătoare din culturile de plante medicinale şi aromatice amplasate în condiţiile de agricultură ecologică;
  • reacţia unor hibrizi şi soiuri  de cereale şi leguminoase la atacul diferitelor specii dăunătoare precum şi la tratamentul chimic al seminţei cu diferite insecto-fungicide;
  • compatibilitatea dintre diferite  insecto-fungicide şi tulpini  bacteriene aplicate în tratamentul seminţei unor specii de leguminoase.

  Ponderea unor specii de lepidoptere noctuidale în condițiile de la
  SCDA Secuieni

     
  Evoluția speciei Agriotes ustulatus Shall
  in codițiile din silvostepa Moldovei

  Apecte din laboratorul de protecția plantelor
 • [sus]
 •  

  5. Agrofitotehnia culturilor

  Tematica de cercetare urmăreşte creşterea productivităţii, calităţii şi eficienţei economice prin elaborarea tehnologiilor de cultivare la principalele culturi din zonă.   
  Cercetările au caracter multidisciplinar în experienţe staţionare polifactoriale de lungă durată. Rzultatele cercetărilor contribuie la fundamentarea principiilor agriculturii durabile.

  Aspecte din laboratorul de agrofitotehnie

  5.1. Lucrarile solului
  Cercetările au urmărit elaborarea unui sistem optim de lucrare a solului specific fiecărei plante de cultură (adâncimea optimă de mobilizare a solului, înlocuirea arăturii cu cizelul  sau grapa cu discuri, alternanţa lucrărilor). S-au efectuat analize şi determinări privind nivelul cantitativ şi economic al producţiilor dar şi asupra însuşirilor fizice, regimului hidric, stării de îmburuenare a solului, a consumului de energie şi a altor indicatori care caracterizează  lucrarea solului.

  Lucrările solului la soia

  5.2. Îngrășăminte și bacterii
  Tematica de cercetare a contribuit la:
  • stabilirea celor mai eficiente doze de îngrăşăminte cu fosfor şi azot pentru culturile de cereale şi leguminoase pentru boabe ;
  • cunoaşterea rolului tratamentelor cu preparate bacteriene asupra creşterii şi fructificării plantelor (mazăre, fasole, soia );
  • dirijarea factorilor tehnologici şi a interacţiunii acestora (densitate, fertilizare, epocă de semănat) în realizarea producţiilor la cereale păioase;
  • evidenţierea reacţiei hibrizilor de porumb şi floarea-soarelui raionaţi pentru zona centrală a Moldovei, funcţie de variaţia spaţiului de nutriţie, valorificarea superioară a luminii şi apei de către plante prin optimizarea spaţiului de nutriţie.


  Folosirea îngrășămintelor chimice la fasole

  5.3. Erbicide
  Cercetările efectuate au contribuit la stabilirea:
  • spectrului de buruieni din culturile agricole din zona centrală a Moldovei;
  • gradului de îmburuienare din principalele culturi agricole;
  • bioecologiei unor specii de buruieni dominante în zona noastră .
  Pe baza acestor rezultate s-a experimentat anual o gamă largă de erbicide simple şi amestec în  vederea reducerii gradului de  îmburuienare şi stabilirii selectivi-tăţii acestora faţă de plantele  de cultură. De asemeni s-au stabilit  momentele de aplicare şi dozele cele  mai eficiente la diferite erbicide  precum şi remanenţa acestora pentru  culturile următoare.
  Rezultatele obţinute în ultimii ani evidenţiază tot mai mult necesitatea combaterii integrate a buruienilor care să includă pe lângă mijloacele chimice şi cele mecanice de combatere, rotaţia culturilor, lucrările solului şi alte măsuri agrotehnice.

  Cultură de porumb tratată
  Martor netratat
   

 • [sus]
 • 6. Plante medicinale si aromatice.

  Tematica de cercetare cuprinde:
  • studiul biomorfologic, chimic şi tehnologic al unor specii noi din flora spontană, străină şi autohtonă în vederea introducerii în cultură a unor specii valoroase ca: Veronica officialis L., Alchemilla vulgaris L., Borago officialis L., Cassia angustifolia L., Dracocephalum moldavica L., Crocus sativus;
  • studiul resurselor genetice utilizate ca material de ameliorare în scopul depistării de noi gene valoroase la specia Hypericum perforatum L. (sunătoare) urmărindu-se crearea de soiuri cu conţinut ridicat de hypericină;
  • testarea ecologică şi tehnologică a genotipurilor  valoroase la speciile : Artemisia dracunculus L. ( tarhon ), Carum carvi L. (chimion) şi Coriandrum sativum L. (coriandru);
  • elaborarea şi modernizarea tehno-logiilor de cultură prin  optimizarea tuturor verigilor tehnologice pentru condiţiile pedoclimatice din centrul şi nordul  Moldovei, în scopul obţinerii unor  producţii superioare cantitativ şi calitativ la speciile : Echinacea puprurea L., Echinacea pallida Hutt., Oenothera biennis L., Cassia angustifolia V., Melissa officinalis L., Mentha piperita, Hyssopus officinalis L.;
  • producerea de sămânţă la speciile valoroase în vederea extinderii lor în marea producţie.
  Tematica de cercetare aferentă acestor obiective se derulează în condiţii de agricultură ecologică şi convenţională.

  Sortimente de plante medicinale si aromatice
 • [sus]


 • 7. Plante furajere

  Prin cercetările efectuate în domeniul plantelor furajere s-au urmărit:
  • reacţia unor specii şi soiuri de graminee perene, la condiţiile pedo-climatice si Centrul Moldovei, în vederea introducerii lor în cultură;
  • comportarea unor specii şi soiuri de graminee şi leguminoase perene folosite în amestecuri simple şi complexe în alcătuirea covorului vegetal şi influenţa amestecului asupra cantităţii şi calităţii furajului ;
  • stabilirea unor elemente noi în vederea înfiinţării pajiştilor temporare.
  Rezultate importante s-au obţinut şi la plantele furajere anuale cultivate în ogor propriu, cât şi în cultură succesivă după anumite premergătoare.

  8. Zootehnie

  Cercetările efectuate la taurine privind ameliorarea genetică a acestora din rasa pură, au demonstrat rolul pe care îl prezintă reproducătorii amelioratori în cadrul unei linii consolidate genetic, analizându-se științific componenta pe familii paterne a gradului de înrudire.
  Prin experiențele efectuate în domeniul nutriției s-au stabilit rații cu valoare nutritivă care să asigure nutrienții într-un echilibru corespunzator obținerii de producții zootehnice mari la taurinele din rasa Brună de Maramureș, s-au elaborat tehnologii de creștere a taurinelor din rasa Brună de Maramureș și se livrează juninci de prăsilă.

  9. Oficiul de calcul

  Sectorul de Cercetare al S.C.D.A. Secuieni, dispune și de un oficiu de calcul, în care își desfasoara activitatea un analist programator și un operator date care execută calculele primare și analiza statistica a întregii tematici de cercetare.

  Oficiul de calcul

 • [sus]