Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola  Secuieni Neamt
Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola Secuieni
Judetul Neamt

ProiecteMeteo Roman

Cercetare

Principalul obiectiv al Statiunii consta în efectuarea de cercetari privind plantele cultivate pe terenuri arabile : cereale paioase, porumb, plante uleioase, leguminoase, textile, furajere, plante medicinale si aromatice.

Pe parcursul a 40 ani de activitate, tematica de cercetare a fost mult amplificata, deservind în acest mod cerintele complexe ale agriculturii din zona de influenta a statiunii (Neamt, Bacau si Vrancea).

In perioada 1962 - 2000 tematica de cercetare efectuata la S.C.D.A. Secuieni este contractata cu I.C.C.P.T. Fundulea, I.C.P.C. Brasov, I.C.P.C.P. Brasov, I.C.P.P. Bucuresti, S.C.P.M.A. Fundulea, I.C.P.A. Bucuresti, A.M.C.S.I.T. Politehnica - Bucuresti, dar si cu institute de profil externe.
Din anul 2000 şi până în prezent, tematica de cercetare aparţine Planului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare şi s-a obţinut finanţare prin licitaţie de proiecte în cadrul programelor Relansin, Agral, Biotech, Ceex, Granturi CNCSIS, PN2-Parteneriate, dar şi în cadrul unor programme cu finanţare europeană precum, RICOP, Coeziune economică şi socială, POSCCE Axa 2.2.4. Altă parte a tematicii de cercetare a fost obţinută prin contracte bilaterale directe cu firmele Bayer, Monsanto, Crompton Europe BY, Syngenta, Barenburg şi a cuprins cercetări cu privire la comportarea unor soiuri şi hibrizi la unele culturi agricole în condiţiile din Centrul Moldovei, rolul unor măsuri de protecţie în reducerea pierderilor de recoltă, produse de unii agenţi patogeni şi dăunători la unele culturi agricole

Colectivul de cercetatori a fost destul de heterogen sub aspectul domeniilor de cercetare lucrând la urmatoarele obiective :

1. Ameliorarea cânepei monoice - s-au efectuat cercetari asupra germoplasmei existente în cadrul colectiei de soiuri, precum si colectarea, stadiul si conservarea de noi resurse genetice din flora locala si populatiile locale.

Prin hibridare directa si retroîncrucisare cu soiuri monoice s-a urmarit transformarea resurselor dioice în material initial de ameliorare pentru soiurile monoice în vederea selectarii caracterelor valoroase privind adaptabilitatea ecopedologica, rezistenta la atacul agentilor patogeni precum si stabilitatea unor caractere privind atât genetica sexului cât si productivitatea.

În urma cercetarilor efectuate s-au creat patru soiuri de cânepa monoica: Secuieni 1, Irene, Denise, Diana si Zenit.

Culturi comparative - soiuri si linii de cânepa
Culturi comparative - soiuri si linii de canepa fibra
Culturi comparative - soiuri si linii de canepa samanta

[sus]

2. Testarea ecologica urmareste adaptabilitatea, fata de conditiile climatice din zona de influenta, a celor mai noi creatii la cereale de toamna si de primavara, porumb, leguminoase pentru boabe si furaj, plante textile, medicinale si furajere.

În urma cercetarilor efectuate s-au introdus în cultura cele mai noi genotipuri ca de exemplu :

- la grâu - Flamura 85, Fundulea 4, Ariesan, Dropia, Turda 95, Crina, Gruia, Izvor;
- la orz - Madalin, Dana, Orizont;
- la porumb cele mai bune rezultate s-au obtinut cu hibrizii din grupa FAO 200-300 ca : Podu-Iloaiei 110, Montana, Turda 160, Turda 200, Turda 200 Plus, Turda super, Turda Star;
- la fasole, soiurile Ardeleana, Avans, Vera, Ami au reactionat foarte bine la conditiile climatice specifice zonei, iar la soia, soiurile Diamant, Atlas, Columna, Triumf, Granat, Eugen, Onix.

Culturi comparative cu soiuri de grâu
Culturi comparative cu soiuri de rapita

[sus]

3. Producere de samânta - este laboratorul care asigura legatura dintre activitatea desfasurata la Testare ecologica si sectorul de dezvoltare a statiunii.

Activitatea acestui laborator consta în multiplicarea verigilor superioare (SA1, PB, PB II) ale noilor soiuri recomandate în urma cercetarilor efectuate la Testare ecologica si furnizeaza materialul necesar pentru producerea de seminte în fermele sectorului de dezvoltare.

Anual se produc 150 - 250 tone samânta la cereale paioase (grâu, orz, orzoaica, ovaz) si 80-150 tone samânta la leguminoase pentru boabe (mazare, fasole, soia), 7 -10 tone samânta cânepă monoică si 1 -3 tone samântă plante medicinale si aromatice.

Producere de samânta la orzoaica
Producere de samânta la grâu

[sus]

4. Protectia plantelor. Cercetarile în domeniul protectiei plantelor au fost orientate în rezolvarea urmatoarelor obiective :

- stabilirea entomofaunei daunatoare si a structurii agentilor patogeni care produc îmbolnaviri la principalele culturi din zona (cereale paioase, porumb, floarea-soarelui, mazare, fasole, soia, in, cânepa si plante furajere);
- stabilirea structurii speciilor daunatoare si a bioecologiei speciilor dominante a caror densitate depaseste PED (pragul economic de daunare a populatiilor) si care produc mari pagube ca : molia cânepii (Grapholitha delineana Walker), viermii sârma (Agriotes spp.), mustele plantulelor (Delia platura Meig.), omida de stepa (Loxostege sticticalis), gândacul pământiu (Opatrum sabulosum), păianjenul rosu comun (Tetranychus urticae);
- stabilirea complexului de masuri integrate de prevenire a atacurilor si combatere a speciilor daunatoare din culturile de cereale paioase, porumb, floarea-soarelui, fasole, mazare si rapita;

Evolutia speciei Agriotes ustulatus Shall in coditiile din silvostepa Moldovei

- reactia unor hibrizi si soiuri de cereale si leguminoase la atacul diferitelor specii daunatoare precum si la tratamentul chimic al semintei cu diferite insecto-fungicide;
- compatibilitatea dintre diferite insecto-fungicide si tulpini bacteriene aplicate în tratamentul semintei unor specii de leguminoase.

Apecte din laboratorul de protectia plantelor

[sus]

5. Agrofitotehnia culturilor

Tematica de cercetare ce se efectueaza în cadrul acestui laborator urmareste îmbunatatirea tehnologiilor de cultivare la principalele plante de câmp si elaborarea de noi tehnologii pentru obtinerea unor productii sporite la noile soiuri si hibrizi, pe baza rezultatelor obtinute la:

Aspecte din laboratorul de agrofitotehnie

5.1. Lucrarile solului care prin experientele efectuate au studiat si concluzionat influenta diferitelor sisteme de lucrare a solului asupra proprietatilor fizice si fizico-mecanice, urmarindu-se mentinerea lor la un nivel optim conform cerintelor plantelor de cultura, cu un consum redus de combustibil;

5.2. Îngrasaminte si bacterii ce a contribuit prin tematica executata la :
- stabilirea celor mai eficiente doze de îngrasaminte cu fosfor si azot pentru culturile de cereale si leguminoase pentru boabe;
- cunoasterea rolului tratamentelor cu preparate bacteriene asupra cresterii si fructificarii plantelor (mazare, fasole, soia);
- dirijarea factorilor tehnologici si a interactiunii acestora (densitate, fertilizare, epoca de semanat) în realizarea productiilor la cereale paioase;
- evidentierea reactiei hibrizilor de porumb si floarea-soarelui raionati pentru zona noastra, functie de variatia spatiului de nutritie, valorificarea superioara a luminii si apei de catre plante prin optimizarea spatiului de nutritie.

5.3. Erbicide care a contribuit la stabilirea :
- spectrului de buruieni din zona noastra;
- gradului de îmburuienare din principalele culturi agricole;
- bioecologiei unor specii de buruieni dominante în zona noastra.

Pe baza acestor rezultate s-a experimentat anual o gama larga de erbicide simple si în amestec în vederea reducerii gradului de îmburuienare si stabilirii selectivitatii acestora fata de plantele de cultura. De asemeni s-au stabilit momentele de aplicare si dozele cele mai eficiente la diferite erbicide precum si remanenta acestora pentru culturile urmatoare.

Rezultatele obtinute în ultimii ani evidentiaza tot mai mult necesitatea combaterii integrate a buruienilor în complex, în care sa intre pe lânga mijloacele chimice si cele mecanice de combatere, rotatia culturilor, lucrarile solului si alte masuri agrotehnice.

Cultura de porumb tratata
Martor netratat

[sus]

6. Plante medicinale si aromatice.

Tematica de cercetare cuprinde :
- studiul resurselor genetice utilizate ca material de ameliorare în scopul depistarii de noi gene valoroase la specia Hypericum perforatum L. (sunatoare) urmarindu-se crearea de soiuri cu continut ridicat de hypericină;
- testarea ecologica si tehnologica a genotipurilor valoroase la speciile : Artemisia dracunculus L. (tarhon),Carum carvi L. (chimion) si Coriandrum sativum L. (coriandru);
- elaborarea si modernizarea tehnologiilor de cultura prin optimizarea tuturor verigilor tehnologice pentru conditiile pedoclimatice din centrul si nordul Moldovei, în scopul obtinerii unor productii superioare cantitativ si calitativ la speciile : Echinacea purpurea L., Echinacea pallida Hutt., Oenothera biennis L.;
- studiul biomorfologic, chimic si tehnologic al unor specii noi din flora spontana, straina si autohtona în vederea introducerii în cultura a unor specii valoroase ca : Veronica officinalis L., Alchemilla vulgaris L., Borago officinalis L., Cassia angustifolia L.;
- producerea de samânta la speciile valoroase în vederea extinderii lor în marea productie.

Colectie plante medicinale

[sus]

7. Plante furajere.

Prin cercetarile efectuate în domeniul plantelor furajere s-au stabilit elemente noi cu privire la înfiintarea pajistilor temporare productive, cu privire la reactia unor specii si soiuri de graminee perene la conditiile pedoclimatice din Centrul Moldovei.
Rezultate importante s-au obtinut si la plantele furajere anuale cultivate în ogor propriu, cât si în cultura succesiva dupa anumite premergatoare.

[sus]

8. Zootehnie. Cercetarile efectuate la taurine privind ameliorarea genetica a acestora din rasa pura au demonstrat rolul pe care îl prezinta reproducatorii amelioratori în cadrul unei linii consolidate genetic, analizându-se stiintific componenta pe familii paterne a gradului de înrudire.
Prin experientele efectuate în domeniul nutritiei s-au stabilit ratii cu valoare nutritiva care sa asigure nutrientii într-un echilibru corespunzator obtinerii de productii zootehnice mari la taurinele din rasa Brună de Maramures.

[sus]

9. Oficiul de calcul.

Sectorul de cercetare al S.C.D.A. Secuieni, dispune si de un oficiu de calcul, în care îsi desfasoara activitatea un analist programator si un operator date si care executa calculele primare si analiza statistica a întregii tematici de cercetare.

Oficiul de calcul

[sus]