Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola  Secuieni Neamt
Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola Secuieni
Judetul Neamt

ProiecteMeteo Roman

Dezvoltare

Continuator al activităţii de cercetare, sectorul de dezvoltare al unităţii este structurat în două ferme (din care o fermă vegetală şi o fermă mixtă) şi două sectoare (un sector de mecanizare şi sectorul de uscare, condiţionare şi calibrare a seminţelor) are rolul de a:
- continua procesul de multiplicare a seminţelor din categoriile biologice B şi C1;
- verificară noile verigi tehnologice, a tehnologiilor îmbunătăţite sau a tehnologiilor nou create;
- prelucra întreaga cantitate de sămânţă produsă în unitate şi în alte unităţi colaboratoare;
- verifică tehnologiile de creştere a taurinelor din rasa Brună de Maramureş şi livrarea în zonă a taurinelor şi junicilor de prăsilă;
- asigură legătura dintre activitatea de cercetare şi agricultura zonală.
Suprafaţa de teren de care dispune unitatea conform Legii 45/2009 este de 694 ha (total) din care arabil 575 ha, însă anual unitatea lucrează aproximativ 1400 ha teren arabil. Diferenţa de 825 ha este teren preluat de la proprietari pe bază de contracte de arendă.

Cu fluctuatii anuale, în general limitate, structura culturilor agricole impusa de tehnologiile specifice producerii de samânta are urmatoarea configuratie :

- cereale paioase - 35%
- leguminoase pentru boabe - 27%
- culturi prasitoare - 12%
- culturi furajere - 26%.

Fermele vegetale realizeaza în medie cca. 3500 t samânta utila pe an, productiile medii pe ultimii 10 ani fiind de : 5467 kg/ha grâu, 5025 kg/ha orz, 3605 kg/ha orzoaica de primavara, 3500 kg/ha ovaz, 1992 kg/ha mazare, 1540 kg/ha fasole, 3000 kg/ha soia, 1000 kg/ha cânepă monoică.

Ferma zootehnica are ca obiectiv principal cresterea taurinelor din rasa Bruna din Moldova, efectivele la sfârsitul anului 2009 fiind de 400 capete cu o productie medie de lapte de 4500 litri/cap de vaca furajata.

Aspecte din ferma zootehnica Aspecte din spatiile de crestere a bovinelor

Aspecte privind procesarea laptelui

Sectorul de conditionare, uscare si calibrare a semintelor prelucreaza anual întreaga cantitate de samânta produsa în unitate dar si întreaga cantitate de samânta destinata exportului si produsa în zona Moldovei.

Aspecte de la Statia de conditionare si prelucrare a semintelor

Extinderea rezultatelor cercetarii în productie

Principalele cai de difuzare a rezultatelor experimentale în marea productie agricola sunt :

- sesiunile anuale de referate stiintifice si consfatuirile de specialitate, la care cercetatorii unitatii noastre prezinta referate stiintifice cu rezultate de ultima noutate, unui public numeros format din specialistii din cercetare, învatamânt si productie;
- simpozioane si mese rotunde pentru dezbaterea problemelor de specialitate si de stringenta actualitate;
- conferinte si lectii prezentate de cercetatorii statiunii la instructajele organizate de D.G.A.I.A. si O.J.C.A;
- demonstractii practice în câmpurile experimentale si în loturile demonstrative organizate în fermele de productie ale statiunii si în diferite exploatatii agricole din zona de deservire;
- publicatii; rezultatele obtinute în câmpurile experimentale sunt publicate în revistele : Roumanian Agricultural Research, Analele I.C.C.P.T. Fundulea, Cercetari Agronomice în Moldova, Probleme de protectia plantelor, Cereale si plante tehnice, Probleme de agrofitotehnie, Sanatatea plantelor;
- elaborarea a 23 volume proprii cu lucrari stiintifice, brosuri cu tehnologii de cultura a plantelor;
- expuneri pe diverse probleme de specialitate la radio, televiziune si ziarele locale (Neamt si Bacau);
- vizita în câmpurile experimentale si de dezvoltare a unui numar mare de specialisti, cercetatori, studenti si elevi ai liceelor agricole;
- asistenta tehnica la solicitarile unitatilor si exploatatiilor agricole pentru rezolvarea problemelor complexe ale practicii agricole din zona;
- ofertă de sămânţă din categorii biologice superioare, junici şi tăuraşi de prăsilă ;
- cursuri de recalificare profesională în meseriile de lucrători în agricultură şi zootehnie, precum şi de operatori introducere, prelucrare şi validare date pe calculator.

Aspecte din câmpul de experiente cu grau

Demonstratie practica în câmpul de experienta
 
 
 
PERSONALUL ŞTIINŢIFIC, TEHNIC ŞI ADMINISTRATIV AL S.C.D.A. SECUIENI
 

Director : dr.ing. ELENA TROTUŞ
Contabil şef : economist BRÂNDUŞA ROTARIU
Secretar ştiinţific : dr.ing. MARGARETA NAIE

  SECTOR CERCETARE

Cadre cu studii superioare :
1.Ameliorarea cânepii monoice:
- dr.ing. Diana Popa
- dr.ing. Alexandra Buburuz
2.Testare ecologică :
- dr.ing. Simona Pochiscanu
3.Producere sămânţă :
- drd.ing. Alexandra Leonte
- ing. Daniel Lăzăroiu
4.Protecţia sănătăţii plantelor :
- CS I - dr.ing. Elena Trotuş
- AS. ing. Paula Ursache
5.Agrofitotehnia culturilor:
- CS II - dr.ing. Cornelia Lupu
6.Cultura plantelor medicinale şi aromatice :
- dr.ing. Iuliana Dobrea
7.Cultura pajiştilor :
- dr.ing. Margareta Naie
8.Oficiul de calcul :
- Analist programator pr.I - ing. Mihail Roman
SECTOR DEZVOLTARE :

1.Ferma vegetală :
Şef fermă - ing. Bogdan Mârzan
2.Ferma zootehnica :
Şef fermă - ing. Sinica Padureanu
3.Sector condiţionat, uscat şi calibrat seminţe :
- ing. Gheorghe Negru
4.Sector mecanizare :
- ing. Petru Olaru

Compartimente şi servicii
1.Sector ADT :
-dr.ing. Dumitru Trotuş
2.Oficiu juridic, resurse umane :
- jurist Petronela Stogrin
3.Serviciu Financiar :
- economist Laura Ciobanu
4. Resurse umane :
- ing. Remus Prisecaru


[sus]