Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricola  Secuieni Neamt
Proiectului SCDA Secuieni nr. 9904.03.1.1.2509

Proiecte
Uniunea Europeana
Proiect finantat din PHARE
RICOP

CE ESTE PROGRAMUL RICOP?

Uniunea Europeană a lansat un program în valoare de 100 de milioane de Euro, numit Programul RICOP (Program de Restructurare Industrială şi Reconversie Profesională) în vederea sprijinirii procesului de restructurare în România şi atenuării efectelor sale la nivel social.

Suportul Uniunii Europene acordat Guvernului României este condiţionat de îndeplinirea unor condiţii determinate, în special demonstrarea unui angajament clar din partea Guvernului în ceea ce priveşte restructurarea marilor întreprinderi de stat ce înregistrează pierderi majore şi orientarea către o dezvoltare economică alternativă.

Obiectivul general al Programului de Restructurare Industrială şi Reconversie Profesională RICOP este sprijinirea Guvernului României în îndeplinirea programului de restructurare economică şi în atenuarea costurilor sociale.

Obiectivele pe termen scurt ale programului RICOP sunt:

Programul are cinci componente principale care alcătuiesc, împreună, o abordare integrată a restructurării întreprinderilor şi a conversiei forţei de muncă.

Componenta Obiectivul Bugetul (milioane Euro) Rezultatele

Servicii de pre-concediere

Aceste servicii vor asigura intervenţia rapidă în procesul de disponibilizare colectivă prin acordarea de îndrumare, sprijin si asistenţă muncitorilor care au fost preavizaţi, înştiinţaţi sau disponibilizaţi. Serviciile de specialitate vor fi asigurate în fiecare din judeţele în care se va aplica RICOP.

1 Phare

Minimum 5.000 muncitori vor primi asistenţă prin acest serviciu

Plăţi compensatorii

Sprijin bugetar direct acordat pentru asigurarea plăţilor compensatorii către muncitorii disponibilizaţi. Resursele Phare vor susţine o parte din cheltuielile bugetare cauzate de restructurarea întreprinderilor industriale neprofitabile producătoare de pierderi majore.

28 Phare

(42 România)

Sprijinirea finanţării de către Guvern  a plăţilor compensatorii pentru până la 60.000 persoane angajate în prezent în întreprinderi de stat neviabile

Măsuri active de ocupare a forţei de muncă

Oferirea de oportunităţi de pregătire profesională şi/sau locuri de muncă durabile în cadrul activităţilor economice noi sau deja existente care oferă soluţii la nivel local destinate dezvoltării economice locale şi diversificării pieţei de muncă

9 Phare

(4 România)

8.000 locuri de muncă

6.000 persoane vor urma cursuri de pregătire profesională

(din care 80% pentru disponibilizaţi)

Lucrări publice

Crearea de noi locuri de muncă pe termen scurt în construcţii prin proiecte de lucrări publice destinate îmbunătăţirii calitatăţii vieţii comunităţilor afectate de restructurarea industrială şi îmbunătăţirii imaginii zonelor afectate pentru atragerea de investiţii

14 Phare

(1,5 România)

140 proiecte de lucrări publice

4.600 noi locuri de muncă

(din care 50% din cei disponibilizaţi)

Măsuri pentru atenuarea impactului social al restructurării industriale

Asigurarea de sprijin social adecvat şi dezvoltarea oportunităţilor de angajare pentru zonele cele mai afectate de restructurarea industrială, prin crearea de servicii sociale destinate atenuării dificultăţilor cu care se confruntă cei afectaţi de şomaj şi familiile acestora, având în vedere menţinerea stabilităţii sociale necesare pentru implementarea  programului de tranziţie economică

10 Phare

(2 România)

50 centre sociale

20 centre de reintegrare şi de urgenţă

17.500 beneficiari de servicii sociale,

1.300 noi locuri de muncă din care 900 ocupate de persoane disponibilizate sau de membrii familiilor acestora

COMPONENTA "MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ"

Prin Programul RICOP menţionat mai sus va fi pus la dispoziţia zonelor RICOP un buget de 9 milioane de EURO, destinat cofinanţării de măsuri active de ocupare a forţei de muncă.

Obiectivul general al acestei componente RICOP este:

Crearea de oportunităţi de formare profesională şi de angajare a personalului disponibilizat colectiv în societăţi comerciale nou create sau deja existente, pe baza necesităţilor şi a soluţiilor identificate la nivel local, în vederea diversificării economiei locale şi a pieţei forţei de muncă.

Se estimează ca această componentă va conduce la crearea a aproximativ 8.000 de locuri de muncă şi includerea a aproximativ 6.000 de persoane în programe de formare profesională. Se intenţionează ca aproximativ 80% din persoanele cuprinse în programele de măsuri active şi/sau nou angajate să fie din rândul lucrătorilor disponibilizaţi din întreprinderile incluse în Planul de restructurare.

BENEFICIARII DE MĂSURI ACTIVE DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ

Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 80% vor fi din rândul celor disponibilizate conform legislaţiei în vigoare privind concedierile colective, din societăţile comerciale supuse restructurării, privatizării, lichidării pe baza Planului de restructurare aprobat în cadrul programului RICOP.

ZONELE SELECTATE PENTRU RICOP

Zonele ţintă de implementare a programului RICOP sunt cele care se anticipează că vor fi afectate puternic de restructurarea industrială.

Zona 1: Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui;

Zona 2: Galaţi, Buzău, Brăila;

Zona 3: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman;

Zona 4: Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Hunedoara;

Zona 5: Braşov, Covasna.

[sus]